Warszawskie targowiska

Miasto Stołeczne Warszawa

Aktualności

opublikowany: piątek, 2 czerwca 2017 - 15:15, Administrator
W sobotę 10 czerwca przy wejściu na teren Giełdy Namysłowska uruchomiony zostanie punkt informacyjny dotyczący zmiany jej lokalizacji.
Przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy i Zarządu Praskich Terenów Publicznych będą informować o terminie otwarcia giełdy w nowym miejscu i przekażą wstępne zasady jej funkcjonowania.
Zapraszamy w godzinach 9:00 - 11:00.


opublikowany: czwartek, 6 kwietnia 2017 - 15:15, Administrator
Wyprzedaże garażowe to znakomita okazja sprzedania niepotrzebnych już w domu przedmiotów (np. książek, zabawek, ubrań) I kupienia takich, z którymi rozstać chce się ktoś inny.

Aktualnie - wyprzedaże garażowe są planowane w dzielnicach Wesoła I Włochy. W Wesołej najbliższa garażówka odbędzie się już w najbliższą niedzielę - 9 kwietnia na parkingu Urzędu Dzielnicy. Dzielnica Włochy zaprasza 29 kwietnia do Artystycznego Domu Animacji przy ul. Chrościckiego 18.opublikowany: czwartek, 9 lutego 2017 - 9:30, Administrator
Zmiana daty funkcjonowania punktu informacyjnego ws. kompleksowej rewitalizacji Ośrodka Namysłowska i nowego miejsca dla giełdy weekendowej.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy 4 marca w godz. 10:00 - 12.00 do namiotu rozstawionego przy wejściu na teren giełdy.


opublikowany: czwartek, 9 lutego 2017 - 9:25, Administrator
Jakie zmiany czekają niektóre warszawskie targowiska.

Jednym z najważniejszych elementów prowadzącym do rozwoju nowoczesnych miast jest ciągła dbałość o poprawę jakości życia ich mieszkańców. Może ona odbywać się przez poprawę wewnętrznych struktur architektonicznych, urbanistycznym i rozwiązań komunikacyjnych miasta jak i na gruncie jakości dostępu do oferowanych usług dziedziny, kultury, edukacji, sportu, handlu i gastronomii.

Z przeprowadzonych badań i spotkań z mieszkańcami Warszawy na przestrzeni ostatnich lat wynika, że postulat dostępu do targowisk oferujących świeżą, produkowaną w sposób tradycyjny, żywność jest jednym z elementów kształtujących wysoką jakość życia.

Władze miasta nieustannie podejmują działania zmierzające do polepszenia warunków życia mieszkańców. Między innymi przez poprawę funkcjonowania, wyglądu i estetyki warszawskich bazarów oraz oferowanego przez nie asortymentu.

W tym celu, jako jeden z pierwszych, w 2017 r. przejdzie zmianę bazar przy ul. Walcowniczej w Falenicy. Inwestycja obejmie przebudowę targowiska i terenu przyległego, stanowiącego obszar zieleni parkowej. Aktualnie prace modernizacyjne znajdują się na etapie przygotowywania pozwoleń i tworzenia projektu wykonawczego. Po zakończeniu procedury wyłonienia wykonawcy, prawdopodobnie w lipcu 2017 r., ruszą prace budowlane. Przyszłe targowisko zostanie wyposażone w 78 nowych, wygodnych pawilonów handlowych utrzymanych w jednolitej estetyce. Pawilony będą, w zależności od potrzeb kupców, zróżnicowane pod względem wielkości i wyposażenia. Poza pawilonami zostanie wybudowane zadaszenie, pod którym znajdzie miejsce 76 stanowisk samochodowych. Wiata z pawilonami będzie stanowiła jednolitą architektonicznie całość. Proces tworzenia koncepcji targowiska odbywał się przy udziale mieszkańców, aktywistów, społeczników, lokalnych stowarzyszeń, miłośników Falenicy i kupców z targowiska. Postępowanie toczyło się w 2015 i 2016 r. w ramach ogólnomiejskiego projektu tworzenia Warszawskich Centrów Lokalnych.

Kolejnym modernizowanym bazarem będzie targowisko przy ul. Mołdawskiej. Różnokształtne pawilony handlowe zbudowane z blachy i płyt wiórowych zostaną zastąpione schludnymi, wykonanymi z wysokiej jakości materiałów pawilonami. Od północnej strony bazarku został zaplanowany niewielki plac miejski a samo targowisko ma funkcjonować w formie bazaru-ogrodu. Wygląd przyszłego bazarku był konsultowany z mieszkańcami i kupcami. Różnokształtne pawilony handlowe zbudowane z blachy i płyt wiórowych zostaną zastąpione schludnymi, wykonanymi z wysokiej jakości materiałów pawilonami. Od północnej strony bazarku został zaplanowany niewielki plac miejski a samo targowisko ma funkcjonować w formie bazaru-ogrodu. Wygląd przyszłego bazarku był konsultowany z mieszkańcami i kupcami.

Częściowo już zmodernizowane otoczenie Bazaru Banacha, przez oddanie do użytkowania tzw. Zieleniaka, w najbliższych latach po przeprowadzeniu dalszych inwestycji zmieni swój charakter i wygląd.

Planowana jest zabudowa działki przy skrzyżowaniu ul. Banacha z ul. Grójecką. Powstanie budynek mieszkalny z funkcją usługowo-handlową (od ul. Grójeckiej) i muzealną. Przewiduje się także biura w drugiej części kondygnacji.

Kolejne plany dotyczą targowiska przy ul. Bakalarskiej 11. Spółka ?Nasz Rynek? sp. z o.o. zarządzająca terenem planuje modernizację targowiska. Przebudowa obejmować będzie fragment targowiska wzdłuż ul. Bakalarskiej i ma na celu stworzenie jednolitej i spójnej estetycznie pierzei o zróżnicowanych gabarytach i skali jako wizytówki bazaru, a także powiększenie powierzchni handlowo-usługowej i poprawę funkcjonalności targowiska.

W tym celu powstaną dwa parterowe pawilony targowe o łącznej powierzchni użytkowej 1500 m2 oraz nowe elewacje i ogrodzenie z wejściami od strony ul. Bakalarskiej, pokryte wysokiej jakości białą blachą falistą. Teren chodnika wzdłuż modernizowanego fragmentu będzie odnowiony i zagospodarowania szpalerem drzew, niską zielenią i małą architekturą.

Zamiast targowiska przy ul. Olbrachta na Woli (w tym miejscu będzie stacja Metra) planuje się przy ul. Pustola 19 zorganizowanie, na terenie należącym do miasta, nowego targowiska. Po przygotowaniu i uzbrojeniu terenu przez miasto kupcy umieszczą tam estetyczne i funkcjonalne pawilony handlowe. Przeniesienie bazarku będzie spełnieniem potrzeb okolicznych mieszkańców.

Zachęcamy zainteresowanych tematyką warszawskich targowisk do zapoznania się z serwisem internetowym, który znajduje się na stronie http://www.targowiska.um.warszawa.pl/Handel/TargowiskaIndex.aspx, skierowanym zarówno do kupujących jak i sprzedających na warszawskich targowiskach. Na stronie internetowej między innymi zamieszczone zostały informacje na temat toczących się modernizacji oraz koncepcji przebudowy popularnych warszawskich targowisk.


opublikowany: wtorek, 24 stycznia 2017 - 11:00, Administrator
Przeniesienie giełdy weekendowej "Namysłowska" dopiero w czerwcu.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób handlujących i kupujących, a także mając na uwadze możliwe przesunięcia terminu rozpoczęcia prac związanych z rozbudową i kompleksową rewitalizacją Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Namysłowskiej, działająca tam giełda weekendowa zostanie w dotychczasowy miejscu do 11 czerwca 2017 r. Po tym terminie giełda zostanie przeniesiona na teren byłego parkingu społecznego przy ul. Jagiellońskiej.


opublikowany: czwartek, 5 stycznia 2017 - 13:15, Administrator
Dni Otwarte w Hali Gwardii.

12 - 13 stycznia 2017 roku w Hali Gwardii odbędą się Dni Otwarte. W godzinach 10:00 - 14:00 przedsiebiorcy zainteresowani najmem budynku będą mogli go zwiedzić. W czasie zwiedzania będą obecni pracownicy jednostek m.st. Warszawy zaangażowani w plany przekształcenia Hali Gwardii w nowoczesną halę targową. Dni Otwarte rozpocznie briefing prasowy Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego.opublikowany: czwartek, 5 stycznia 2017 - 13:10, Administrator
Przeniesienie lokalizacji targowiska jednodniowego.

Działające dotychczas przy ul. Strzeleckiej targowisko jednodniowe od nowego roku przenosi się w miejsce u zbiegu ulic Stalowej i Szwedzkiej. Bez zmian pozostają dni i godziny działania targowiska. Sprzedający zapraszają we wszystkie wtorki i piątki, z wyjątkiem dni świątecznych, w godz. 6:00- 15:00.

Nie zmienia się także asortyment: przede wszystkim warzywa i owoce.opublikowany: czwartek, 8 grudnia 2016 - 15:53, Administrator
Firma Artinex Krzysztof Wolski, na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, przygotowała Program Funkcjonalno Użytkowy dla Hali Gwardii. Program posłuży projektantowi , który zaprojektuje w niej nowoczesną halę targową. W programie można znaleźć szczegółowy opis aktualnego stanu technicznego budynku oraz założenia funkcjonalne, użytkowe i ekonomiczne dla jego przebudowy i aranzacji . Zgodnie z nimi, w budynku powstanie hala targowa z częścią gastronomiczną. Pojawią się zarówno stałe stoiska handlowe, jak i te organizowane okazjonalnie. Architekci przewidzieli przestrzeń dla organizacji szkoleń, pokazów i eventów. Wyodrębnione miejsca zostaną zadedykowane seniorom i dzieciom. Zakłada się powstanie w budynku Izby Pamięci Feliksa Stamma - założyciela legendarnej Polskiej Szkoły Boksu. Będzie to nawiązanie do fragmentu historii Hali Gwardii, gdy była areną X Mistrzostw Europy w Boksie, na których wychowankowie Stamma odnieśli liczne sukcesy.

W Programie Funkcjonalno Użytkowym ustalone zostały także strefy dostaw i wyładunku towarów. Zaprojektowano system magazynów oraz (wzorem barcelońskiej La Boquerii) mieszczącą się w piwnicy sortownię śmieci. Cały dokument jest zgodny z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków.

W przyszłym roku m.st. Warszawa ogłosi postępowanie mające na celu wyłonienie projektanta, wykonawcy przebudowy i docelowego najemcy budynku.
opublikowany: czwartek, 24 listopada 2016 - 15:23, Administrator
Kolejny punkt informacyjny ws. przeniesienia giełdy weekendowej z ul. Namysłowskiej już w najbliższa sobotę - 26 listopada.

opublikowany: środa, 9 listopada 2016 - 15:45, Administrator
Od 11 marca 2017 giełda weekendowa Namysłowska w nowej lokalizacji.

W związku z planowaną modernizacją terenu sportu i rekreacji przy ul. Namysłowskiej 8, zmieni się lokalizacja działającej tam dotąd giełdy weekendowej. Część handlujących będzie mogła przenieść się na teren byłego parkingu społecznego przy ul. Jagiellońskiej (rej. Placu Hallera). Analizowana jest możliwość wyznaczenia dodatkowej lokalizacji. Wszystkie nowe informacje, dotyczące zmian w funkcjonowaniu giełdy, są przekazywane w ramach miejskiego punktu informacyjnego, zlokalizowanego przy wejściu na giełdę przy ul. Namysłowskiej 8. Kolejne terminy uruchomienia punktu to: 26 listopada, 14 stycznia i 18 lutego w godz. 9:00 - 11:00.


opublikowany: środa, 9 listopada 2016 - 16:00, Administrator
Zmiany w Hali Gwardii

Hala Gwardii, obecnie opustoszała po zamknięciu sklepu MarcPol, przechodzi właśnie ekspertyzę techniczną, która wyznaczy najpilniejsze obszary remontu. Jednocześnie m.st. Warszawa przygotowuje dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury mającej wyłonić wieloletniego koncesjonariusza budynku, który wyremontuje i zagospodaruje halę. Biuro Rozwoju Gospodarczego zleciło firmie Artinex napisanie programu funkcjonalno użytkowego, stanowiącego wytyczne dla przyszłego najemcy. W budynku ma powstać nowoczesna hala targowa z gastronomią i animacją kulturalną. Wzorem dla jej zagospodarowania będą doskonale funkcjonujące europejskie hale targowe (np. w Barcelonie i w Londynie). Nie wyklucza się, że do czasu wyłonienia docelowego najemcy, hala zostanie czasowo wydzierżawiona na działalność targową i gastronomiczną.